ENGLISH VERSION

 

 

Удружење правника у привреди Републике Србије

Основано 23.12.1992. године

Удружење правника у привреди Републике Србије, као стручно професионална непрофитна организација, основано је 23.12.1992. године, најпре као Удружење правника у привреди СР Југославије, па Удружење правника у привреди СЦГ, а од 22.12.2006. године као Удружење правника у привреди Републике Србије. Основано је као удружење грађана на неодређено време. Оснивачи су били правници који су радили у привреди (њих 22), као физичка лица, и представници савеза организација правника у привреди Србије и Удружење правника у привреди Црне Горе.

У поступку усклађивања са одредбама новог Закона о удружењима, Удружење правника у привреди РС, након спроведеног поступка уписано је код Агенције за привредне регистре у Регистар удружења. О спроведеном упису издато је решење број БУ 373/2010 од 20. јануара 2010. године.

 
   

Удружење Правника у Привреди Републике Србије.
Трг Николе Пашића 1/II, 11000 Београд
Телефон/факс: (011) 3234-985

E-mail: udruzpip@EUnet.rs

Интернет страница: www.pravniciuprivredi.org.rs

 

 

 

 


 

Председник Удружења: академик др Мирко Васиљевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду.