Позив: Пријава радова за часопис "Право и привреда", бр. 10-12/2019.

У току је пријављивање радова за часопис "Право и привреда", бр. 10-12/2019.

Крајњи рок за предају радова је 1. новембар 2019. године.


Пријава радова и чланака

Радови и чланци за часопис „Право и привреда“ се пријављују у електронској форми на следећу e-mail адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Приликом израде и пријављивања радова аутори треба да се придржавају следећег упутства за ауторе:

pdf1     Упутство за ауторе

О прихватању радова за објављивање одлучује Редакција часописа на основу две анонимне рецензије рецензената стручних за ужу привредно-правну област у коју спада тема рада.

Радови који су објављени у земљи или иностранству, укључујући и њихове преводе, прихватају се за објављивање само ако у конкретном случају Редакција тако одлучи.


Contact

Trg Nikole Pašića 1/II, 11103 Belgrade, Serbia

  • dummy+381 11 3234 985

  • dummy+381 11 3234 985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Follow Us

logo podnozje

Business Lawyers Association of Serbia © All Rights Reserved

Search