Издавачка делатност

Удружење правника у привреди традиционално, од 1993. године објављује часопис под називом „Право и привреда“. Поред тога, Удружење правника у привреди учествује и у издавању књига и друге стручне литературе из области привредног права у најширем смислу, а с циљем продубљене анализе најактуелнијих питања привредног законодавства. Најзад, Удружење издаје и повремене публикације у којима се објављују чланци и расправе о стручним питањима и проблемима у вези са задацима Удружења, написи о активностима Удружења, и сл.

До сада је Удружење учествовало у објављивању следећих издања:

1. М. Васиљевић, Водич за читање Закона о привредним друштивима, Београд, 2004, 639 страна
2. М. Васиљевић, Пословно право, Београд, 2001, 942 страна
3. М. Васиљевић, Привредна друштва – домаће и упоредно право, Београд, 1999, 605 страна
4. М. Васиљевић, Д. Ђуричин, В. Познанић, Водич за примену Закона о својинској трансформацији, Београд, 1997, 268 страна (издавачи: Удружење правника у привреди и Економски институт)
5. М. Васиљевић, Коментар Закона о предузећима, Београд, 1996, 460 страна

Контакт

Трг Николе Пашића 1/II, 11103 Београд

  • dummy011/32-34-985

  • dummy011/32-34-985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Пратите нас

logo podnozje

Удружење правника у привреди Републике Србије © Сва права задржана

Search