Актуелна издања часописа

Часопис "Право и привреда", бр. 3/2020

др Мирко ВАСИЉЕВИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, председник Сталне арбитраже Привредне коморе Србије

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРИВРЕДНО СУДСТВО


др Александар ЋИРИЋ
редовни професор на Департману за правне науке Државног универзитета у Новом Пазару, раније редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу, арбитар и потпредседник Сталне арбитраже при Привредној комори Србије

(НЕ)ЕФИКАСНОСТ СУДСТВА У МАТЕРИЈИ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА


др Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ ПЕТРОВИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ХАРМОНИЗАЦИЈА ПРЕКОГРАНИЧНИХ КРЕТАЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У ПРАВУ ЕУ


др Никола БОДИРОГА
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

О ИНИЦИЈАТИВИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ


др Јелена ЋЕРАНИЋ ПЕРИШИЋ
професор, виши научни сарадник на Институту за упоредно право

ЕВОЛУЦИЈА СУДСКЕ ПРАКСЕ У ПОГЛЕДУ ТУМАЧЕЊА СТАНДАРДА ПОСРЕДНЕ ОДГОВОРНОСТИ У ЖИГОВНОМ ПРАВУ САД


др Јелена ЛЕПЕТИЋ
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ОСПОРЕНА ПОТРАЖИВАЊА И МЕДИЈАЦИЈА У СРПСКОМ СТЕЧАЈНОМ ПРАВУ – DE LEGE LATA И DE LEGE FERENDA


др Марко ЈОВАНОВИЋ, LL.M.
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду

СИНГАПУРСКА КОНВЕНЦИЈА КАО НОВИ ЕЛЕМЕНТ ПРАВНОГ ОКВИРА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНСКУ МЕДИЈАЦИЈУ


др Светислав ЈАНКОВИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Београду

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ВОЗАЧА У UBER СИСТЕМУ ПРЕВОЗА ПУТНИКА


др Свјетлана ИВАНОВИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву

КОРИШЋЕЊЕ ТУЂЕГ АУТОРСКОГ ДЈЕЛА – ИЗМЕЂУ СЛОБОДЕ ИЗРАЖАВАЊА И ПОВРЕДЕ АУТОРСКОГ И СРОДНИХ ПРАВА


др Мирјана ГЛИНТИЋ
научни сарадник на Институту за упоредно право

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСИГУРАЊА ЖИВОТА КОРИСНИКА КРЕДИТА


др Илија БАБИЋ
редовни професор Факултета за европске правно-политичке студијe у Новом Саду Универзитета Едуконс

ПРАВО ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ УДЕЛА ЧЛАНА ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ


др Ранка РАЧИЋ
редовни професор на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, редовни професор на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци

(НЕ)ДОЗВОЉЕНОСТ УГОВАРАЊА НАКНАДЕ ЗА ТРОШKОВЕ ОБРАДЕ KРЕДИТА У ПРАВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Милица ГОРАВИЦА
полазник почетне обуке Правосудне Академије у Београду, студент друге године докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду

СУЗБИЈАЊЕ НЕПОШТЕНЕ ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА ОСИГУРАЊА ПРЕМА ДИРЕКТИВИ О ДИСТРИБУЦИЈИ ОСИГУРАЊА


Андреа ЂУРОВИЋ
студент друге године докторских студија на Правном факултету Универзитета у Београду

ПАМЕТНИ УГОВОРИ КАО ИНОВАЦИЈА У ПРАВУ ОСИГУРАЊА


Димитрије ЈОВАНОВИЋ
студент Правног факултета Универзитета у Београду

УГОВОРНА ОДГОВОРНОСТ ПРОЈЕКТАНТА


Александра АНДРЕЈИЋ
студент мастер студија на Правном факултету Универзитета у Београду

Борис Беговић, Александра Јовановић, Бранко Радуловић - Економска анализа права
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019.

 

 

Контакт

Трг Николе Пашића 1/II, 11103 Београд

  • dummy011/32-34-985

  • dummy011/32-34-985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs

logo podnozje

Удружење правника у привреди Републике Србије © Сва права задржана

Search