Позив: XXIX сусрет правника у привреди Србије

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ
И
ЊЕГОВ ЧАСОПИС „ПРАВО И ПРИВРЕДА”  

о р г а н и з у ј у  

XXIX  СУСРЕТ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ  

Т Е М А :  
ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРИВРЕДНО СУДСТВО

Златибор, 25-27. мај (понедељак-среда) 2020. године

Конгресни центар хотела "МОНА

 


  

pdf1   Позив за XXIX сусрет

 

 

 

 

Contact

Trg Nikole Pašića 1/II, 11103 Belgrade, Serbia

  • dummy+381 11 3234 985

  • dummy+381 11 3234 985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Follow Us

logo podnozje

Business Lawyers Association of Serbia © All Rights Reserved

Search