Актуелна издања часописа

Часопис "Право и привреда", бр. 1/2020

ОДГОВОРНОСТ УПРАВЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НЕЗАКОНИТОГ ПОСЛОВАЊА

др Мирко ВАСИЉЕВИЋ
академик и редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

др Наташа ПЕТРОВИЋ ТОМИЋ
ванредна професорка Правног факултета Универзитета у Београду

doi:10.5937/pravpriv2001007V

 


ОПШТИ ОСНОВ УГОВОРНЕ ОДГОВОРНОСТИ У СРПСКОМ ПРАВУ

др Небојша ЈОВАНОВИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

doi:10.5937/pravpriv2001040J

 


ЈОШ ЈЕДНОМ О КРЕДИТИМА ИНДЕКСИРАНИМ У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА

др Дијана МАРКОВИЋ-БАЈАЛОВИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитетау Источном Сарајеву

doi:10.5937/pravpriv2001064M

 


ИНТЕРВЕНТНО ЗАКОНОДАВСТВО НА ПРИМЕРУ ЗАКОНА О КОНВЕРЗИЈИ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА ИНДЕКСИРАНИХ У ШВАЈЦАРСКИМ ФРАНЦИМА

др Марија КАРАНИКИЋ МИРИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

doi:10.5937/pravpriv2001114K

 


РЕСТРУКТУРИРАЊЕ КАО МЈЕРА ОПОРАВКА ДУЖНИКА У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

др Зоран ВАСИЉЕВИЋ
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

doi:10.5937/pravpriv2001137V

 


РАЗВОЈ ПРАВНОГ ОКВИРА ЕУ О НЕФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАВАЊУ

Милена МИТРОВИЋ
студент мастер студија на Правном факултету Универзитета у Београду

doi:10.5937/pravpriv2001160M

 


УЛОГА СУДСКИХ ВЕШТАКА У ПРАВОСУДНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

др Гордана МРДАК
доцент на Факултету за дипломатију и безбедност
Универзитета Унион – Никола Тесла у Београду

doi:10.5937/pravpriv2001184M


САЈБЕР ОСИГУРАЊЕ

Стефан ПЕТРОВИЋ
дипломирани правник – мастер

doi:10.5937/pravpriv2001206P


Милена Ђорђевић, Марко Јовановић
Право Светске трговинске организације – одабране теме у светлу праксе тела за решавање спорова СТО

Наташа УБОВИЋ
студент мастер студија Правног факултета Универзитета у Београду

 

 

Контакт

Трг Николе Пашића 1/II, 11103 Београд

  • dummy011/32-34-985

  • dummy011/32-34-985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Пратите нас

logo podnozje

Удружење правника у привреди Републике Србије © Сва права задржана

Search