Актуелна издања часописа

Часопис "Право и привреда", бр. 2/2020

Љубиша ДАБИЋ, Марко РАДОВИЋ

Судска пресуда као основ престанка друштва капитала . . . . . 9

doi: 10.5937/PiP2002009D


 

Зоран Р. ТОМИЋ

Множина воља код настанка управног акта . . . . . . . . . . . . . . . . 25

doi: 10.5937/PiP2002025T


 

Дијана МАРКОВИЋ-БАЈАЛОВИЋ

Адекватност управносудске заштите у материји повреда конкуренције. . . . . . . . . . . .36

Doi: 10.5937/PiP2002036M


 

Драган ВУЈИСИЋ, Борко МИХАЈЛОВИЋ

Подизање нивоа заштите потрошача кроз вансудско решавање спорова . . . . . . . . . 59

doi: 10.5937/PiP2002059V


 

Владимир КОЗАР, Немања АЛЕКСИЋ

Последице отварања стечајног поступка у српском процесном праву . . . . . . . . . . . . .84

doi: 10.5937/PiP2002084K


 

Владимир ЧОЛОВИЋ

Вишеструко заступање у осигурању (са посебним освртомна овлашћења заступника и његов статус према посреднику – брокеру) . . . . . . . . 100

doi: 10.5937/PiP2002100C


 

Сања ДАНКОВИЋ СТЕПАНОВИЋ

Одлука професионалног удружења као облик рестриктивног споразума . . . . . . . . .118

doi: 10.5937/PiP2002118D


 

Ранко СОВИЉ

Тржиште зелених хартија од вредности – стање и перспективе. . . . . . . . . . . . . . . . . 137

doi: 10.5937/PiP2002137S


 

Сања СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАНОВИЋ

Право запослених на партиципацију у (радним) кооперативама – пример Европског задружног друштва . . . . 154

doi: 10.5937/PiP2002154S


 

Јована ВЕЛИЧКОВИЋ

Оспоравање пуноважности одлука одбора директора у судском поступку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

doi: 10.5937/PiP2002170V


 

Маша МИШКОВИЋ

Уговорна одговорност складиштара . . . . . . . . . . . . . . . .199

doi: 10.5937/PiP2002199M


 

Петар МИШКОВИЋ

„Клиничка слика“ и „лечење“ Корона вируса приликом куповине удела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

doi: 10.5937/PiP2002235M


 

Стефан ЈОВАНОВИЋ

Решавање о приговору ненадлежности због уговорене арбитраже у судској пракси . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

doi: 10.5937/PiP2002257J


 

СТРУЧНИ РАДОВИ

Младен НИКОЛИЋ

Скраћени извршни поступак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

doi: 10.5937/PiP2002279N


 

Драгана РАДОВАНОВИЋ

Положај запослених у случају статусне промене, односно промене послодавца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

doi: 10.5937/PiP2002297R


 

Дамјан ДАНИЛОВИЋ, Страхиња МИЉКОВИЋ

Супремација националне или наднационалне банкарске регулативе и надзора? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311

doi: 10.5937/PiP2002311D


 

Марија ВИЋИЋ

Република Србија као уговорна страна ISDA оквирног уговора о трговању финансијским дериватима . . . . . . . . . . . . . 329

doi: 10.5937/PiP2002329V

 

 

Контакт

Трг Николе Пашића 1/II, 11103 Београд

  • dummy011/32-34-985

  • dummy011/32-34-985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Пратите нас

logo podnozje

Удружење правника у привреди Републике Србије © Сва права задржана

Search