Актуелна издања часописа

Часопис "Право и привреда", бр. 4/2020

др Дејан Б. ЂУРЂЕВИЋ 
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ПОЗИВАЊЕ НАСЛЕДНИКА ОГЛАСОМ И НАСЛЕДНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ДРЖАВЕ У СРПСКОМ ПРАВУ

DOI10.5937/PiP2004007D


др Марија КАРАНИКИЋ МИРИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ОТЕЖАНО ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

DOI10.5937/PiP2004025K


др Сузана ДИМИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

др Ванда БОЖИЋ
доцент Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду

ПОРЕСКА КРИВИЧНА ДЕЛА КАО ВОДЕЋИ ОБЛИК ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛИТЕТА 

DOI10.5937/PiP2004055D


др Филип БОЈИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Београду

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ПРАВА НА ШТРАЈК

DOI10.5937/PiP2004074B


Исидора НИКОЛИЋ САВИН, LL.M.
адвокат у Новом Саду, докторандкиња Правног факултета Универзитета у Београду

OБАВЕЗА РАЗДВАЈАЊА ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, СНАБДЕВАЊА, ПРЕНОСА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

DOI10.5937/PiP2004098N


Kатарина ПЕТРОВИЋ*
мастер правник

ПРАВО НА КАМАТУ ПРЕМА ОДРЕДБАМА КОНВЕНЦИЈЕ УН О УГОВОРИМА О МЕЂУНАРОДНОЈ ПРОДАЈИ РОБЕ

DOI10.5937/PiP2004112P


Јована ЈОКСОВИЋ, LL.M. (LMU Munich)*
aдвокатски приправник у адвокатској канцеларији Јоксовић, Стојановић и Партнери

GMBH И UG (MINI-GMBH) – РЕШЕЊА ЗАШТИТЕ ПОВЕРИЛАЦА У НЕМАЧКОМ ПРАВУ

DOI10.5937/PiP2004134J


Миона МАНОЈЛОВИЋ
мастер правник

КАМАТА КАО ПОСЛЕДИЦА ДУЖНИЧКЕ ДОЦЊЕ

DOI10.5937/PiP2004149M


Вук ЛЕКОВИЋ
Стручна служба Комисије за заштиту конкуренције, мастер права

ОСВРТ НА ПОВРЕДЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЈАПАНСКОМ ПРАВУ

DOI10.5937/PiP2004171L


Јована ПОПОВИЋ, LL.M
пореско одељење LeitnerLeitner

Светислав В. Костић - Међународно опорезивање у доба анксиозности
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2019

 

Контакт

Трг Николе Пашића 1/II, 11103 Београд

  • dummy011/32-34-985

  • dummy011/32-34-985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Пратите нас

logo podnozje

Удружење правника у привреди Републике Србије © Сва права задржана

Search