Чланство

Чланови Удружења

  • Чланови Удружења могу да буду: правници, дипломирани правници, магистри, мастери и доктори правних наука који раде у привредним субјектима, банкама, привредним коморама, привредним судовима, јавним предузећима, као и правници који раде на пословима привредно-правног карактера изван наведених организација и институција, под условом да прихватају циљеве Удружења и Статут Удружења.

  • Чланови Удружења могу да буду и удружења, друштва и сличне организације правника основане за територију Републике Србије, као колективни чланови.

  • Свако ко жели да буде члан Удружења писмено се изјашњава, што се евидентира у Удружењу.

  • Без писменог изјашњавања лице правне струке постаје члан Удружења ако присуствује и учествује у раду и на скуповима које организује Удружење најмање три пута или ако на било који начин лично или путем своје организације помаже Удружење у извршавању његових циљева.

  • Лица која се нарочито истичу у извршавању задатака Удружења и остваривању његових циљева могу бити почасни чланови Удружења о чему одлуку доноси Извршни одбор, на предлог Председника Удружења.

  • Удружење води евиденцију о својим члановима.

Предности чланства

Учлањењем у Удружење правника у привреди постајете део највеће мреже експерата из области привредног права у Републици Србији, добијате прилику да активно учествујете у раду органа Удружења и реализацији његових циљева кроз организацију стручних саветовања, семинара, израду предлога закона, коментара закона и др., као и да кроз нова познанства и пријатељства размењујете идеје и стручна искуства и на тај начин продубите сопствено познавање привредно-правне материје, односно започнете нове пословне пројекте кроз сарадњу са другим члановима Удружења.

Учлањење

Чланство у Удружењу стиче се приступањем Удружењу, а престаје иступањем или искључењем.

pdf1  Преузми формулар


Уколико желите да постанете члан Удружења, пошаљите пријаву са основним личним подацима на факс број: (011) 3234-985 или на следећу e-mail адресу: office@pravniciuprivredi.org.rs

 

Контакт

Трг Николе Пашића 1/II, 11103 Београд

  • dummy011/32-34-985

  • dummy011/32-34-985

  • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Пратите нас

logo podnozje

Удружење правника у привреди Републике Србије © Сва права задржана

Search