О нама

Историјат

Удружење правника у привреди Републике Србије, као стручно професионална непрофитна организација, основано је 23.12.1992. године, најпре као Удружење правника у привреди СР Југославије, па Удружење правника у привреди СЦГ, а од 22.12.2006. године као Удружење правника у привреди Републике Србије. Основано је као удружење грађана на неодређено време. Оснивачи су били правници који су радили у привреди (њих 22), као физичка лица, и представници савеза организација правника у привреди Србије и Удружење правника у привреди Црне Горе.

Удружење је уписано у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије на регистарском листу бр. 4008 под редним бројем 11445.

Циљеви и задаци

Циљеви и задаци Удружења су:

 • окупљање и организовање правника у привреди и усмеравање њиховог рада у циљу што успешнијег извршавања задатака на радним местима,

 • информисање и укључивање правника у привреди у најновије токове развоја правног система у привреди,

 • унапређење правне службе, улоге и задатака правника у привредним субјектима и другим привредним организацијама, афирмација и заштита правничке професије,

 • сарадња са привредним коморама, државним органима, факултетима и другим организацијама при изради прописа и узанси из привредно-правне области,

 • залагање за успостављање новог привредно-правног система, за хармонизацију са правом Европске уније и за развијање пословног морала у привреди,

 • залагање за осавремењавање наставних планова на правним факултетима увођењем нових наставних дисциплина привредно-правне струке.

Своје циљеве и задатке Удружење остварује:

 • организовањем стручних саветовања, симпозијума, предавања и састанака,

 • издавањем свог сталног часописа под називом „Право и привреда“,

 • покретањем иницијативе за доношење одређених прописа из области привреде,

 • сарадњом са другим друштвима и удружењима на решавању привредно-правних питања.

Контакт

Трг Николе Пашића 1/II, 11103 Београд

 • dummy011/32-34-985

 • dummy011/32-34-985

 • dummy office@pravniciuprivredi.org.rs


Пратите нас

logo podnozje

Удружење правника у привреди Републике Србије © Сва права задржана

Search